www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kiljan nie ma ?wi?skiej grypy!

Jego stan si? poprawi?.

Fakt informuje, ?e Mariusz Kiljan mimo, i? ci?gle jest utrzymywany w ?pi?czce farmakologicznej jest ju? w lepszym stanie. Po tym, jak z objawami grypy aktor trafi? do wroc?awskiego szpitala okaza?o si?, ?e ma zapalenie p?uc, – zosta?y wykonane badania na obecno?? wirusa ?wi?skiej grypy. Teraz tabloid podaje, ?e wynik jest negatywny. Cho? to dobra informacja, okazuje si?, ?e choroba aktora jest tak zaawansowana, ?e zaatakowa?a w?trob? i nerki. Pozostaje mie? nadzieje, ?e Kiljan wróci do pe?nego zdrowia.

Aktor “Heli w opa?ach” w ?pi?czce! [2 zdj?cia]


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>