www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kiedy Widawska wróci do pracy?

Daria ci?gle w szpitalu

Jak podaje Fakt, Widawska przebywa jeszcze w szpitalu na oddziale hematologii.

Nowe odcinki serialu „39 i pó?” z Dari? mia?y by? kr?cone jeszcze w tym miesi?cu, ale z uwagi na jej chorob?, produkcja przesun??a termin na po?ow? lutego.

Tylko czy do tego czasu Daria b?dzie ju? w pe?nej dyspozycji?

Daria jeszcze w po?owie grudnia ubieg?ego roku na „Obiedzie z gwiazdami”


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>