www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kiedy Ma?aszy?ski musi si? „znieczuli?”?

Pawe? Ma?aszy?ski wyzna?, ?e panicznie boi si?…lata? samolotem.

Tym wyznaniem do??czy? do wi?kszo?ci Polaków, którzy tak?e posiadaj? tak? fobi?. Aktor powiedzia?, ?e aby przetrwa? lot, musi si? porz?dnie znieczuli?.

Ma?aszy?ski_Pawe?

Kiedy? aktor mia? du?e problemy z graniem zmar?ego- mia? ogromne obawy przed wej?ciem do trumny. Dobrze wiedzie?, ?e nawet on – Ma?aszy?ski gwiazdor ma jakie? s?abo?ci.

Ma?aszy?ski_Pawe?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>