www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kevin Costner w szpitalu!

Mia? zawa?? Zas?ab? za kierownic??


virginmedia 

 

Jecha?em za nim przez kilka kilometrów – mówi ?wiadek. Stopniowo zwalnia?, a? w?a?ciwie samochód tylko toczy? si? po drodze. Auto zje?d?a?o powoli raz w jedn?, raz w drug? stron?. S?dzi?em, ?e to jaki? pijany kierowca. Gdy wóz si? zatrzyma?, wymijaj?c auto zauwa?y?em kierowc? le??cego bezw?adnie na kierownicy. Przerazi?em si? i pozna?em, ?e to Kevin Costner! Wezwa?em karetk?. Jego stan musia? by? powa?ny, gdy? sanitariusze byli zdezorientowani” – pisze SE.

Na chwil? obecn? nie wiadomo, co w?a?ciwie si? sta?o – rodzina aktora nie chce, aby prasa zna?a jakiekolwiek szczegó?y. Jednyn? rzecz?, któr? wiemy na pewno jest to, ?e aktor znajduje si? w bardzo ci??kim stanie.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>