www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kayah przez obecny wygl?d mo?e straci? kontrakt!

Wszystkich zaskoczy?a swoim wygl?dem na tegorocznym festiwalu w Opolu. Dos?ownie wszystkich, w??cznie z firm? kosmetyczn? Oceanic, której produkty reklamuje.

Sytuacja jest niepewna gdy? obecna twarz Kayah nie ma nic wspólnego z has?ami reklamowymi  i wcze?niejszym wizerunkiem. Krem, który z dum? poleca?a w reklamach ma pomaga? w utrzymaniu wspania?ego wygl?du twarzy.  Has?o reklamowe „I ty mo?esz wygl?da? jak gwiazda” jest w obecnej sytuacji bardziej zastanawiaj?ce ni? zach?caj?ce.

Kayah

Kayah

Jak czytamy w SE przedstawiciel dzia?u promocji firmy Oceanic jeszcze nie wie do ko?ca, co b?dzie dalej: „Na pewno nie jest to fajne ani przyjemne. Ale nie dostajemy histerii z tego powodu. Kontrakt z Kayah ko?czy si? w lutym przysz?ego roku… Trudno teraz powiedzie?, co b?dzie dalej”.

Kayah

Kayah

A nas ci?gle zastanawia dziwna przemiana piosenkarki. Ze zniecierpliwieniem oczekujemy na wyja?nienie tej zagadki.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>