www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kawulski wykorzystuje Herbu?!

Jak s?dzicie w jakim celu?

Nowa Miłość Edyty, która tak przyci?gn??a uwag? prasy kolorowej to Maciek Kawulski – znawca sztuk walki, jak si? okazuje dawna Miłość Edyty. Niestety ich uczucie nie kwitnie tylko w ró?owych barwach, jak by si? wydawa?o.

Pojawi?y si? informacje, ?e Kawulski u boku Herbu? szuka tylko s?awy ...

Maciek nie odst?puje Edyty nawet na krok, jednak tak naprawd? on nie traktuje jej powa?nie – martwi si? znajomy pary. – Maciek chce si? jedynie wylansowa? przy Edycie i jak wida? to mu si? udaje. A co to oznacza dla ?licznej tancerki? By? mo?e kolejne rozczarowanie” (Fakt)

Czy?by mia? to by? kolejny Marcin Hakiel polskiego szo?biznesu?


Wpisz komentarz

  1. 19 lutego 2009 02:57

    zocha:

    ech arty?ci z nich… mo?e co? o wspania?ych aktorach panach mroczkach napiszecie?

Podobne posty:

/* */?>