www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

KATASTROFA W SMOLE?SKU: ZOBACZ, JAK POLACY ?EGNAJ? PREZYDENTA!

Od chwili pojawienia si? informacji o tym, ?e w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smole?sku zgin?li wszyscy uczestnicy lotu, Polacy pod Pa?acem Prezydenckim sk?adaj? kwiaty i zapalaj? znicze.

Polacy_?egnaja_Prezydenta

1 2 3 4 5

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>