www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kasprzyk nie da si? naszpikowa? silikonem!

Przy takich i?cie poetycko naturalnych warunkach, jakimi obdarzy?a j? Matka Natura, chyba trudno nawet o tym pomy?le? …

Mimo tego, ?e aktorka Ewa Kasprzyk za 2 lata b?dzie obchodzi? po raz trzeci w swoim ?yciu 18 urodziny, nadal cieszy si? bardzo kobiecymi kszta?tami. Nie trudno tutaj nie nadmieni? o tym, ?e to naturalne pi?kno …

Kasprzyk_Ewa


Pani Ewa ma chyba tego pe?n? ?wiadomo??, bo od czasu do czasu wykorzystuje swój urok, aby wzbudzi? u m??czyzn niepokój …, jak niedawno, gdy u Kuby Wojewódzkiego nie chcia?a wykona? siadu a ‚la Sharon Stone, bo podobno nie mia?a majtek …

Kasprzyk_Ewa


Skoro ci?gle jest po??dana, czemu mia?aby co? zmienia? w swoim wygl?dzie, jak czyni? to m?ode i jeszcze ciesz?ce si? j?drno?ci? cia?a gwiazdy.

Kasprzyk_Ewa

Gdyby m??czyzna za??da? ode mnie, abym którekolwiek z miejsc mojego cia?a naszpikowa?a silikonem, tobym od niego odesz?a!”(SE)

Mamy, zatem szczer? nadziej?, ?e do takiej sytuacji nigdy w ?yciu Pani Ewy nie dojdzie.

Kasprzyk_Ewa


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>