www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kasia Zieli?ska o krytyce na swój temat!

O Kasi Zieli?skiej i jej nieustannych metamorfozach pisze si? wiele. I pisywa?o si? ró?nie. Co ona sama s?dzi o uwagach na swój temat?

Jako sta?a bywalczyni na salonach, cz?sto jest krytykowana.

Nie warto si? przejmowa?, bo od tego mo?na zwariowa?. Cz?owiek nie jest idealny i nie zawsze mu wszystko wychodzi. Trzeba wi?c robi? to, co si? kocha, a je?li s?ucha? krytyki, to tylko tej konstruktywnej. Oczywi?cie, otwarto?? na krytyk? nie przychodzi ?atwo, ale mo?na si? tego nauczy? – powiedzia?a Zieli?ska w rozmowie z Twoim Imperium.


Chyba przyznacie, ?e to bardzo … zdrowy punkt widzenia?

Zieli?ska_Katarzyna

Zieli?ska_Katarzyna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>