www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kasia Sowi?ska jest bez pracy!?

Dziwnym zbiegiem okoliczno?ci, spadek popularno?ci Kasi Sowi?skiej nast?pi? w momencie pojawienia si? informacji, ?e to ona przyczyni?a si? do rozpadu zwi?zku Edyty Górniak. Czy teraz Sowi?ska s?ono p?aci za takie przekonanie?

Wszystko na to wskazuje, bo jak czytamy w dzisiejszym Super Expressie, Kasia Sowi?ska jest bez pracy. Trudno jest te? znale?? jej co? konkretnego. Bierze udzia? w wielu castingach i … wielkie nic.

Sowi?ska_Katarzyna


Trudno zrozumie?, ?e w takiej sytuacji Kasi nie pomaga nikt z przyjació?. Maj?c przecie? wp?ywowych znajomych, zawsze ?atwiej utrzyma? si? na powierzchni ...

Sowi?ska_Katarzyna_Herbu?_Edyta

Sowi?ska_Katarzyna_Kwa?niewska_Ola

Sowi?ska_Katarzyna_Rosati_Weronika


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>