www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kasia Klich na polityka?!

Czy?by utrzymanie si? na rynku muzycznym by?o, a? tak trudne?

To prawda, wielu wokalistom nie jest ?atwo, ale Klich chyba ostatecznie posz?a po rozum do g?owy.

Ofert? dotycz?c? kandydowania dosta?a od… SDPL. Pocz?tkowo zdecydowa?a si? na startowanie w wyborach, jednak po g??bokim namy?le stwierdzi?a, ?e muzyka jest dla niej priorytetem i na polityk? czas mo?e jeszcze kiedy? przyjdzie. Miejmy nadziej?, ?e jednak pozostanie w kr?gach tylko muzycznych …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>