www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kasia Figura w Gdyni!

Po prostu … bosko!

Podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni gwiazd nie brakuje. Tyle ich, co pszczó? w ulu. Pojawiaj? si? mniej i bardziej znane osobisto?ci ?wiata aktorskiego. Ale takiej gwiazdy, jak Katarzyna Figura nie sposób nie zauwa?y?. Zw?aszcza, ?e Kasia prezentuje si? fantastycznie!

I chyba w?a?nie dlatego, mo?na jej wybaczy? to, ?e po raz kolejny pojawia si? oficjalnie w tej, a nie innej kreacji.

Figura_Katarzyna

Figura_Katarzyna

Pa?dziernik 2009 Pokaz kolekcji Paprocki&Brzozowski

Figura_Katarzyna

Lipiec 2008 Spotkanie z aktorami filmu Kochaj i ta?cz

Figura_Katarzyna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>