www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kasia Figura pomo?e zrzuci? co nieco …

Tylko bez skojarze? prosz?!

Katarzyna Figura po udziale w „Ta?cu z gwiazdami” pokaza?a wielu kobietom, ?e zrzucenie wagi, cho? wymaga sporego zaanga?owania i wysi?ku, to jest mo?liwe i daje zadziwiaj?ce efekty!

Jak donosi Se, dzi?ki temu do?wiadczeniu Kasia ma teraz by? twarz? wielkiej kampanii „Odchudzamy Polaków”.

Z takim wsparciem, to chyba g?ównie panowie pokusz? si? na odchudzanie z Kasi? Figur?…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>