www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kasia Figura ma romans?!

M?? leczy si? w Stanach, a Kasi? wspiera kierowca …

Jak podaje kolorowa prasa, znajomi Kasi Figury mówi?, ?e kryzys w zwi?zku Kaia Schoenhalsa i Figury trwa ju? d?ugo. Teraz, kiedy Kai wyjecha? do Stanów, – prawdopodobnie na sta?e, Kasia nie narzeka na brak m?skiego ramienia.

Figura_Kasia_Schoenhals_Kai

To jej kierowca zawozi, odbiera dzieci z przedszkola i towarzyszy Figurze dos?ownie wsz?dzie … nawet zostaje w jej domu na noc!

Figura_Kasia


Kasi wyra?nie przys?u?y? si? udzia? w „Ta?cu z gwiazdami”, – odm?odnia?a, schud?a, zrobi?a kolejn? sesj? dla Playboya i .. wymieni?a starszy model na m?odszy. To si? nazywa zaradno?? kobieca!

Figura_Kasia


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>