www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kasia Figura kocha wino!?

Swoje ulubione kupuje skrzynkami …

Fotoreporter Faktu spotka? Kasi? Figur? na szybkich zakupach jej ulubionego wina pochodz?cego z Hiszpanii, Perelada. Jak tabloid wyliczy?, skrzynka tego trunku kosztuje ca?e 800 z?, Figura kupi?a pono? dwie, a trzeba nadmieni?, ?e Kasia kupi?a jeszcze wina kalifornijskie warte jaki? tysi?c z?otych.

Figura_Katarzyna

Figura_Katarzyna


Zastanawiamy si? tylko, czy jest co? niepoprawnego w wydawaniu pieni?dzy na ma?e przyjemno?ci, zw?aszcza, gdy tych pieni?dzy ma si? ca?kiem nie ma?o …?

Figura_Katarzyna

Figura_Katarzyna
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>