www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kasia Cichopek urodzi ma?ego Hakiela!

Rozwi?zanie za cztery miesi?ce, znana jest ju? p?e? dziecka!

Ze ?róde? SE wynika, ?e Kasia Cichopek i Marcin Hakiel oczekuj? syna.

Z pewno?ci? dla Marcina to powód do dumy, nie do??, ?e to ich pierwsze dziecko, to jeszcze syn

dla ka?dego m??czyzny to bardzo wa?ne (pono?).

Ciekawe tylko czy rodzice Kasi s? równie zadowoleni, mo?e chcieli mie? wnuczk? – ma?? Kasi??


Wpisz komentarz

  1. 17 kwietnia 2009 15:33

    misiek:

    Ale ?adne to dziecko nie b?dzie…

    http://www.wydania-darmowe.xtw.pl

Podobne posty:

/* */?>