www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kasia Cichopek nie wie, gdzie ma rodzi?

Cichopek ma jeszcze troch? czasu, ale mo?e warto si? jednak zdecydowa??

W tygodniku ?wiat & Ludzie czytamy …

„Ze wzgl?du na komfort i intymno??, wola?aby prywatn? klinik? w Warszawie. Kole?anki radz? jej jednak, by wybra?a dobry szpital pa?stwowy. Tam, si?? rzeczy, jest lepsza kadra i wyposa?enie. Kasia ci?gle si? waha.”

A mo?e Wy doradzicie Kasi, co powinna wybra?, prywatn? klinik? czy zwyk?y szpital?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>