www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Adam Ko?cielniak i Kasia Bie?: Zobacz, jak ta?czyli w YCD!

Kasia ma 19 lat, – Adam 22. Ona ta?czy taniec towarzyski, a on najlepiej si? czuje w „Hip-new-age-style-hop”. Ich przygoda z programem You Can Dance, zako?czy?a si? wczoraj wieczorem.

Uwiod? ich swoj? osobowo?ci? i zaczaruj? charyzm?mówi? Adam w prezentacji uczestników, zapytany o to, jak zamierza ol?ni? telewidzów.

A Kasia?

Nie zastanawiam si? nad tym, bo pewnie wtedy nie by?abym sob?. B?d? naturalna, spontaniczna, obiecuj? ci??ko pracowa? nad sob? i swoim ta?cem a wszystko po to ?eby widzowie mieli co ogl?da?.

Niestety zgodnie z regu?ami programu wczoraj wieczorem 5 maja oboje odpadli z show. Mieli najmniejsze poparcie po?ród telewidzów. Zobacz, jak nasz obiektyw zapami?ta? ich w You Can Dance.

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>