www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Karpiel-Bu?ecka ma now? dziewczyn??!

O rozpadzie zwi?zku Sebastiana z Kayah mówi si? ju? od d?u?szego czasu. Jednak Sebastian na imprezach …


… ci?gle pojawia si? sam. Je?li ju? mo?na go zobaczy? w damskim towarzystwie, to dziwnym zbiegiem okoliczno?ci, z t? sam? urocz? blondynk? …W sieci pojawi?y si? podejrzenia, ?e to w?a?nie z ni? Sebastian mo?e si? teraz spotyka?. Póki co, oficjalnie nie zachowuj? si?, jak para, ale kto wie …

Karpiel_Bu?ecka_SebastianWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>