www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Karpiel-Bu?ecka chce wróci? do Kayah!

Prosi j? o jeszcze jedn? szans?.

Serce nie s?uga. Trudno mu wyt?umaczy?, ?e pewne rozwi?zania s? „lepsze” dla wszystkich. Pewnie dlatego, Sebastian Karpiel-Bu?ecka nie mo?e zapomnie? o swojej by?ej ju? partnerce Katarzynie Szczot i wedle doniesie? Faktu prosi j? o szans? na odbudowanie zwi?zku.

Karpiel_Bu?ecka_Sebastian

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>