www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Karolina Malinowska si? przechwala?

Malinowska ma ju? za sob? czasy, kiedy prawie nie schodzi?a w wybiegu. W rozmowie z jednym z tabloidów t?umaczy, dlaczego nie b?dzie ju? modelk?.

S?dzicie, ?e Karolina po urodzeniu dziecka, syna Fryderyka, mo?e nie spe?nia? odpowiednich warunków fizycznych, jakie stawiane s? modelkom?

zobacz: Anja Rubik o wychudzonych modelkach!

I dlatego ju? nie ma powrotu na ?wiatowe wybiegi? Otó? gwiazda swoj? decyzj? t?umaczy zupe?nie innymi powodami. A przy okazji, chyba troch? si? chwali …

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>