www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Karolaka wyznania o mafii.

Karolak bra? kas? od mafii!!!

By?y czasy ?e Tomasz Karolak nie wybrzyd?a? w pracodawcach. Handel ciuchami na Stadionie Dziesi?ciolecia to pryszcz w porównaniu z mafi?. Tak, nie róbcie takich oczu. Tomasz, zanim b?ysn??y flesze pracowa? dla mafii.

Utrzymuje ?e zupe?nie w niewiedzy a wygl?da?o to nast?puj?co –Ja zapier… w stroju kurczaka po Warszawie i namawia?em go?ci do przychodzenia do restauracji, w której kurczaków ju? dawno nie by?o. Okaza?o si? pó?niej, ?e to by?a mafijna pralnia pieni?dzy.(magazyn „Dlaczego?”) Tak czy siak perypetie napewno si? przyda?y bo dzisiaj mamy aktora z charakterkiem.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>