www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Karolak zatrudni Boczarsk?!?

Tak sugeruje jego znajomy. Tomek, który w?a?nie próbuje stworzy? w?asny teatr, szuka wsparcia m?odych i zdolnych aktorek. Je?eli wszystko pójdzie po jego my?li, ju? nied?ugo sprawdzi si? w roli kierownika.

Tomek jest na etapie tworzenia w?asnej sceny i jest jeszcze wiele niewiadomych, ale jedno jest pewne – Magda dostanie u niego rol? na bank!”– czytamy w tygodniku „?wiat i Ludzie”.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>