www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Karolak poprowadzi Miss Polonia!

Nie?le zarobi.

Wed?ug „Super Expressu”, za jeden wieczór dostanie on a?… 30 tysi?cy z?otych. Spora kwota, chocia? jak na wybory pi?kno?ci to i tak nie jest to górna granica.

1 2

Wpisz komentarz

  1. 25 października 2009 20:47

    Lady Lavender:

    Ten pan nie nadaje sie do niczego. Jego odstr?czajaca aparycja Zenka spod budki z piwem mówi sama za siebie. Dochodz? do tego ohydne, wielkie z?biska niczym u g?wónego amanta z p?etw? z dzie?a Spielberga pt. Szcz?ki… T?pa g?ba, o aparycji nie zm?conej rysem inteligencji… zero talentu, zero urody, SK?D TOTO SIE WZIE?O W KINIE I TELEWIZJI????
    30 tys.?????????????
    Tyle powinno sie zap?aci? ka?demu z widzów, zmuszonych do ogl?dania tego beztalencia!!!!!

Podobne posty:

/* */?>