www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Karolak nie lubi si? z Szycem!?

Czy faktycznie panowie maj? powody do tego, aby nie przepada? za sob?? No chyba nie s? zazdro?ni …

Super Express donosi, ?e Borys Szyc i Tomasz Karolak nie pa?aj? do siebie szczególn? sympati?. Dlaczego Ci aktorzy mieliby si? nie lubi?? Ka?dy z nich jest przecie? u szczytu kariery, ka?dy z nich ma swoich fanów, ka?dy z nich ca?kiem nie?le zarabia …

Do tego jeszcze m?odzi i przystojni…

Karolak_Tomasz

Szyc_Borys


Czy?by to zazdro?? o lepsze wzi?cie po fachu?

Karolak_Tomasz

Szyc_Borys


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>