www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Karolak i Ko?akowska prze?yli chwile grozy!

Na szcz??cie, Lenka jest ju? zdrowa. Dla jej rodziców musia?o to by? bardzo wyczerpuj?ce prze?ycie. I tu pojawia si?, jedna prawda. Pewne problemy dotykaj? wszystkich bez wzgl?du na status. I bycie gwiazd? na nic si? zdaje …

Karolak_Tomasz_Ko?akowska_Viola

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>