www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Karolak i Ko?akowska, jednak razem!?

Spekulacji na temat zwi?zku Tomka z Viol? nie brakuje.

Karolak i Ko?akowska s? rodzicami dwuletniej Leny. Jednak wiele w?tpliwo?ci pojawia si? co, jaki? czas na temat tego czy s? par?. Wszystko przez tajemnicze spotkania Tomka i podejrzenia, ?e ka?de z nich ?yje swoim ?yciem, mimo zobowi?za? wobec dziecka.

Ko?akowska_Viola_Karolak_Tomasz

Ko?akowska_Viola_Karolak_Tomasz

Teraz, gdy nad polskim morzem, na wakacjach Karolak odpoczywa? z córeczk? i z Viol?, pada pytanie czy wszystkie podejrzenia o ich osobnym ?yciu, nie s? przesadzone. Podobno odpoczywaj?c w D?bkach wygl?dali, jak kochaj?c? si?, szcz??liw? rodzin? …

Karolak_Tomasz


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>