www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kammel szuka pracy w Polsacie?

Bez telewizji trudno ?y?.

Mimo, ?e Kammel pewnie nie musi narzeka? na finanse, ma przecie? w?asn? firm? prowadz?c? szkolenia z zakresu public relations, bardzo chce wróci? na telewizyjne ekrany. Niestety dotychczas ?adna z telewizji nie upomnia?a si? po Kammela po tym, jak zosta? zwolniony z TVP. Czy dlatego w ostatnim czasie prezenter postanowi? wzi?? sprawy w swoje r?ce i, jak to napisa?o Twoje Imperium, rozpocz?? umizgi do Carycy, czyli dyrektor programowej stacji Polsat Niny Terentiew?

Terentiew_Nina

Terentiew_Nina


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>