www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kammel-Niezgoda, nie ma kasy, nie ma mi?o?ci?!

Tomek i Kasia nie pokazuj? si? razem ju? od miesi?ca. Czy to wp?yw afery finansowej, w która jest zamieszana Kasia?

Po tym, jak Kasia zosta?a podejrzan? w aferze finansowej jednego z banków, Tomek zosta? zwolniony  z pracy. Spekulowano czy oboje nie uciekn? razem za granic?. Ale wygl?da na to, ?e nie maj? takich planów. Kammel pokazuje si? publicznie, ale sam … dot ej pory prawie wsz?dzie chadza? z Kasi?.

Kammel_Tomasz_Niezgoda_Katarzyna

Kammel_Tomasz_Niezgoda_Katarzyna

Jak podejrzewa prasa bulwarowa obojgu bardzo pogorszy?a si? sytuacja finansowa, kiedy? jadali w drogich restauracjach teraz zostaje im tylko kebab …

Czy kryzys w ?yciu zawodowym zniszczy ich zwi?zek?

Kammel_Tomasz_Niezgoda_Katarzyna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>