www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kammel nie umie wyczy?ci? swoich butów…

… albo mu si? nie chce.

„Prezenter TVP znany jest z zami?owania do ró?norakich szali,

nosi ?wietnie skrojone garnitury,

a porusza si? luksusowym porsche lub stylizowanym na lata 50. skuterem. Równie? obuwie musi by? nieskazitelne i l?ni?ce czysto?ci?. Dlatego maj?c woln? chwil?, Kammel korzysta z us?ug prawdziwego fachowca.
Podczas gdy pucybut uwija? si? u stóp ja?nie pana Tomasza, ten zawzi?cie wypisywa? co? na swoim telefonie komórkowym.”
– donosi Fakt.

Czy?by w ?y?ach Tomasza p?yn??a b??kinta krew?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>