www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kammel mówi: Ten skandal to wymys?!

Tomasz Kammel z uporem maniaka po raz kolejny twierdzi i mówi o tym g?o?no, ?e Kammel Gate to wymy?lona historia medialna.

Ju? jaki? czas temu bior?c udzia? w programie Kuba Wojewódzki Show, Tomasz Kammel powiedzia?, ?e „nie by?o ?adnej afery”. Chodzi?o o skandal zwi?zany ze zwolnieniem narzeczonej Kammela, Katarzyny Niezgody z wysokiego stanowiska w jednym z banków z powodu pewnych pewnych nie?cis?o?ci.


Niezgoda mia?a dawa? zlecenia szkoleniowe firmie zwi?zanej z Kammelem. Po tych informacjach Kammel tak?e straci? prac?, – w TVP.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>