www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kammel i Niezgoda zamieszkaj? razem!

Wszyscy s?dzili, ?e afera, w któr? byli uwik?ani zniszczy?a ich zwi?zek. A oni nie tylko nadal s? razem, nawet wi?cej – przechodz? na wy?szy etap swojego zwi?zku …

Pojawi?y si? bowiem, informacje, ?e Kasia zamieszka razem z Tomkiem. Wygl?da wi?c, na to, ?e oboje bardzo powa?nie my?l? o swojej wspólnej przysz?o?ci. Mo?e nawet doczekamy si? w tym roku ?lubu, a potem jakiego? potomstwa? Kto wie …

Niezgoda_Katarzyna_Kammel_Tomasz

Ale powód wspólnego zamieszkania mo?e mie? tak?e inne podstawy. Tyle przecie? mówi?o si? ostatnio, ?e Tomek i Kasia cienko prz?d?, a wspólne utrzymanie jest znacznie ta?sze od ?ycia w pojedynk? …

Niezgoda_Katarzyna_Kammel_Tomasz

Niezgoda_Katarzyna_Kammel_Tomasz

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>