www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kammel i Niezgoda – kolejny lans na salonach!

Który to ju? raz!?

Niewa?ne. Fakty s? takie, ?e ka?da przerwa w pojawianiu si? tej pary razem na imprezach skutkuje plotkami i spekulacjami o ich rozstaniu. A ka?de wspólne pojawienie si? na salonach wzbudza fal? zachwytu … jacy oni zakochani!

Niezgoda_Katarzyna_Kammel_Tomasz

Niezgoda_Katarzyna_Kammel_Tomasz


Jak s?dzicie, Katarzyna Niezgoda i Tomasz Kammel kochaj? si? tak bardzo, jak dobrze si? lansuj??

1 2 3 4 5

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>