www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kami?ska zata?czy z Maserakiem!?

To by?aby kolejna gor?ca para w „Ta?cu z gwiazdami”!

Co takiego jest w Rafale Maseraku, ze ka?da jego taneczna partnerka jest brana pod lup? i wszyscy wietrz? romans z tancerzem? Trudno powiedzie?, by? mo?e Rafa? po prostu oczarowa? nie tylko wiele kobiet, ale i pras?. Stad tyle spekulacji na jego temat. Teraz szans? na swoje 5 minut u boku rozchwytywanego tancerza ma Julia Kami?ska znana z serialu BrzydUla.

Maserak_Rafa?

Okazuje si? jednak, ?e dla Julii Kami?skiej (23 l.) wyst?p w show nie by? wcale tak oczywisty. Jak dowiedzia? si? Fakt, serialowa Brzydula d?ugo kr?ci?a nosem i na propozycj? wyst?pu odpowiada?a „nie”. W ko?cu da?a si? skusi? i wszystko wskazuje na to, ?e zata?czy z Rafa?em Maserakiem (26 l.). – czytamy w tabloidzie.

Czy?by obawia?a si? uwik?ania w nowe plotki? Przecie? sama przyzna?a ostatnio w jednej z rozmów, ?e jest wolna i otwarta na nowe propozycje …

BrzydUla rozsta?a si? z ch?opakiem!

Kami?ska_Julia

Kami?ska_JuliaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>