www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kami?ska opowiada o Maseraku!

BrzydUla nie by?a przekonana co do tego, ?e stworz? udan? par? na parkiecie.

Pocz?tkowo nie czu?am si? do niego przekonana. Wydawa?o mi si?, ?e jeste?my skrajnie ró?ni, a to mog?oby uniemo?liwi? nam porozumienie. Na szcz??cie okaza?o si?, ?e jest inaczej”– zdradza w „?yciu na Gor?co”.

G?sowski_Piotr_Kami?ska_Julia_Maserak_Rafa?

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>