www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kami?ska ma problemy na treningach z Maserakiem!

Serialowa BrzydUla ma podobno spore problemy podczas nauki ta?ca do zbli?aj?cej si? 11.tej edycji Ta?ca z gwiazdami. Rafa? Maserak musi odczuwa? to bardzo bole?nie.

Julia w porównaniu do jego ostatniej partnerki Anny Muchy (30 l.) wypada niezwykle mizernie. Dla serialowej Brzyduli ka?dy, nawet najprostszy krok taneczny, jest bardzo trudny. Nie mówi?c ju? o zapami?taniu i wykonaniu ca?ego uk?adu – napisa? Fakt.

zobacz: Kami?ska zata?czy z Maserakiem!?

Kami?ska_Julia

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>