www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ka?amaga dosta? nowy program!

Czy kabareciarz wykorzysta swoje 5 minut? Bo z pewno?ci? teraz nasta?y dla niego lepsze czasy. Poza posad? prowadz?cego nowe show Polsatu, Tylko nas Dwoje, Mariusz dosta? jeszcze jeden program!

?ó?ty, rozci?gni?ty sweterek, w którym Ka?amaga najcz??ciej pojawia? si? na scenach kabaretowych festiwali przyniós? mu szcz??cie.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>