www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Juliette Binoche nie lubi ameryka?skich kobiet?

Uwa?a, ?e du?e piersi to nie wszystko, co si? w ?yciu liczy.


Przy okazji wywiadu z jednym z ameryka?skich (jak na z?o??) dzienników Juliette Binoche otwarcie powiedzia?a o swoich preferencjach je?li chodzi o wygl?d. Gwiazda uwa?a, ?e Ameryka uwielbia wszystko to, co sztuczne: kobiety z powi?kszonymi piersiami, po operacjach odsysania t?uszczu i po regularnych zabiegach wstrzykiwania botoksu.

Tak? wizj? kontrastuje z tym, co dzieje si? we Francji – jej ojczy?nie. Juliette podkre?la, ?e w najbardziej romantycznym kraju ?wiata nawet starsze kobiety uwa?a si? za pi?kne.

By? mo?e tak jest… Jednak jako? nie potrafimy sobie wyobrazi? „niepoprawianych” gwiazd.

//Foto by: PR Photos


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>