www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Józefowicz jest otwarcie krytykowany za promowanie ma??onki

Jego poczynania ironicznie skomentowa? Kuba Wojewódzki w „Polityce”.

Inteligentnie odpowiedzia? na zarzut Józefowicza, który stwierdzi? w wywiadzie dla tej samej gazety, ?e formaty telewizyjne (np. You Can Dance) s?u?? tylko promowaniu jurorów. Poda? w w?tpliwo?? sensowno?? istnienia takich programów. W odpowiedzi na te s?owa Wojewódzki napisa?: „W telewizji powinny by? wy??cznie programy promuj?ce utalentowane ma??onki utalentowanych re?yserów”.

Natasza Urba?ska Janusz Józefowicz

Natasza Urba?ska Janusz Józefowicz

Mo?e te sarkastyczne s?owa powstrzymaj? Józefowicza przed dalszym tworzeniem kariery Nataszy?

Natasza Urba?ska Janusz Józefowicz

Natasza Urba?ska Janusz Józefowicz


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>