www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Józefowicz boi si?, ?e straci Urba?sk?!

Czy?by plotki o kryzysie w ich ma??e?stwie jednak by?y prawd??

Od kiedy pojawi?a si? potwierdzona informacja o nagrywaniu przez Natasz? Urba?sk? p?yty w Stanach Zjednoczonych, wszyscy zacz?li zadawa? sobie pytanie: Czy Urba?ska wyjedzie robi? karier? w Stanach i w kraju zostawi dziecko razem z m??em Januszem Józefowiczem, czy jednak wyjad? wszyscy razem. Teraz w ?wietle najnowszych doniesie? Faktu okazuje si?, ?e rodzina jednak b?dzie musia?a przej?? roz??k?…

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>