www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jola Rutowicz si? pogubi?a!?

Gwiazda s?dzi, ?e Michael Jackson ?yje … Ma nawet pomys?, gdzie móg?by teraz przebywa?!

Do Joli Rutowicz wa?ne wiadomo?ci docieraj? ze sporym opó?nieniem, albo w czasie ich przetwarzania pojawia si?, jaki? b??d na ??czach

Rutowicz_Jola

Rutowicz_Jola

W rozmowie z Faktem Rutowicz zdecydowanie potwierdza, ?e król popu wcale nie umar?! Jola wie nawet, gdzie si? ukrywa …

„My?la?am o tym trzy noce, potem podzieli?am wszystko przez dwa i wysz?o: Jackson ?yje i ukrywa si? na Maroko!”

„Na Maroko” brzmi bardzo tajemniczo. Czy?by Jola odkry?a, jak?? now? wysp?, o której ?wiat jeszcze nie s?ysza??

Rutowicz_Jola

Rutowicz_Jola

Wiemy, ?e Jola jest bardzo b?yskotliwa, ale przykre, jest to, ?e na tak wstrz?saj?cej miliony fanów tragedii Rutowicz próbuje znowu wcisn?? si? na pierwsze strony tabloidów.

Jackson_Michael


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>