www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Joasia na Rajskim Wzgórzu

Ju? nied?ugo zobaczymy, a raczej us?yszymy, Joasi? Jab?czy?sk? w nowej roli.

Popularna aktorka, znana równie? ze wspania?ego g?osu zako?czy?a bowiem nagrywanie dubbingu do polskiej wersji j?zykowej „Tajemnicy Rajskiego Wzgórza”, która 20 marca wchodzi na ekrany polskich kin.

O czym opowiada film? Trzynastoletnia Maria Merryweather, zgodnie z wol? jej zmar?ego ojca, jedzie do swojego wuja, Sir Beniamina do Ksi??ycowego Dworu. W podro?y towarzyszy jej guwernantka, Panna Heliotrop i odziedziczona w testamencie, fascynuj?ca stara ksi?ga „Kronika Ksi??ycowej Doliny”. Kiedy dziewczynka dociera do nowego domu, odkrywa, ?e jest to opisany w ksi?dze Ksi??ycowy Dwór. Co odkryj? kolejne karty „kroniki” zobaczymy i us?yszymy ju? w po?owie marca. W polskiej wersji j?zykowej obok wspomnianej aktorki wyst?puj? m.in.: Adam Ferency, El?bieta Kijowska, Anna Gajewska i S?awomir Orzechowski.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>