www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Joanna Horody?ska zmaga si? z atakami mediów

Wielu ludzi zarzuca jej, ?e jest zakochana w sobie i patrzy na innych z góry.

Dziennikarka przyznaje, ?e takie obelgi sprawiaj? jej przykro??. Przedstawia siebie jako ostro?n? i nieufn? osob?, co cz?sto mylone jest z pogardliwo?ci?. Ze skromno?ci Joanna nie dodaje, ?e tak naprawd? ma si? czym pochwali?. Uko?czy?a zarz?dzanie na UW i dziennikarstwo na UJ. Jest w trakcie pisania pracy doktorskiej o j?zyku u?ywanym w mediach. Mo?e powinna nauczy? niektórych atakuj?cych, jak pos?ugiwa? si? mow??

horodynska2

horodynska3

horodynska4

horodynska5


Wpisz komentarz

  1. 19 lipca 2009 08:07

    gucio:

    Owszem, przy ka?dej okazji opowiada o swoich dwóch fakultetach i doktoracie „w toku”, ale to tak jak z rzekomo rekordowo wysokim IQ Dody – kiedy obydwie intelektualistki próbuj? co? powiedzie? „od siebie”, czar pryska. w rzeczywisto?ci J. Horody?ska to typowe zawistne beztalencie, dlatego nieustannie robi sobie pr w mediach, przecie? bez tego ona nie istnieje.

Podobne posty:

/* */?>