www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

J.Lo prze?y?a chwile grozy…

U jej córeczki podejrzewano nowotwór!Choroby dotykaj? ka?dego – niezale?nie od wieku i „statusu” rodziców. Emme Mirabel, córka J.Lo i Marca Anthony’ego, znalaz?a si? w kr?gu osób, które mog? chorowa? na raka mózgu.

Kilka tygodni po porodzie J.Lo wyczu?a u swojej córeczki guza. Przestraszy?a si? i pobieg?a do szpitala. Jak si? jednak okaza?o dziewczynka nie by?a ci??ko chora – guzek sam si? wch?on??, a badania nie potwierdzi?y nowotworu. Wszystko sko?czy?o si? dobrze.

Ma?ej Emmie i jej rodzicom ?yczymy zdrowia. W ko?cu jak dziecko choruje to ci??ko si? nie stresowa?…

//Foto by: PR photos


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>