www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jest wyrok w sprawie pasierba Iwony Pavlovi?!

Syn m??a Pavlovi?, Wojciecha O?wi?cimskiego by? oskar?ony o udzia? w pobiciu ze skutkiem ?miertlenym. Jeden z tygodników napisa?, ?e dok?adnie 1 kwietnia og?oszono wyrok w tej sprawie. Jak s?dzicie ile dosta? Jakub O.?

„Jakub i jego 23-letni kolega – wed?ug s?du – zas?uguj? na dwa lata wi?zienia. Je?li narusz? warunki zwolnienia w ci?gu pi?ciu najbli?szych lat, dwa lata b?d? musieli sp?dzi? za kratkami. Dwóch 17-letnich ich kolegów dosta?o rok i dzieci?? miesi?cy kary pozbawienia wolno?ci w zawieszeniu. Do wi?zienia na prawie trzy lata bezwarunkowo ma trafi? zaprzyja?niony 23-latek” czytamy w ?yciu na Gor?co.

Jak s?dzicie, czy polskie wyroki s?dowe s? sprawiedliwe?

zobacz: Pasierb Iwony Pavlovi? siedzi w areszcie!!!

Pavlovi?_Iwona_O?wi?cimski_Wojciech

Pavlovi?_Iwona_O?wi?cimski_Wojciech
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>