www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jest wyrok – Mucha nie demoralizuje!

Taki wyrok wyda?a Komisja Etyki Reklamy.


Sprawa zosta?a wniesiona na podstawie nagich zdj?? aktorki, które ukaza?y si? w pa?dziernikowym Playboyu. Ma?o tego, fotki pojawi?y si? tak?e na bilbordach w pobli?u szkó?. Wywo?a?o to sprzeciw pewnych osób, które twierdzi?y, ?e zdj?cia maj? przekaz pornograficzny oraz demoralizuj? dzieci i m?odzie?.

Mucha_Anna

Mucha_Anna

1 2

Wpisz komentarz

  1. 5 października 2010 17:23

    filmy erotyczne darmowe:

    filmy erotyczne darmowe…

    Prezenterka węgierskiej telewizji zasiadła nago przed kamerami i ogłosiła, że zamierza wziąć udział w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. 30- kilkuletnia Anettka Feher usiadła na stole z przeplecionymi nogami prezentując swe nag…

Podobne posty:

/* */?>