www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jedna m?dra!

Kasia Maci?g nie chce „Ta?ca z gwiazdami”

Mia?am propozycj? wyst?pienia w „Ta?cu z gwiazdami”, ale nie zgodzi?am si?. Nie odczuwam przymusu wyst?pienia tam – t?umaczy w rozmowie z Faktem swoj? rezygnacj? z udzia?u w tanecznym show.” – podaje Fakt.

Jak wida? nie wszyscy chc? brn?? w show-biznes za wszelk? cen?. I dobrze.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>