www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Jarosi?ska odpowiada na krytyk? Herbu?!?

Pójd? na pazurki!?


Jak donosi Na ?ywo, Edyta Herbu? pozwoli?a sobie ostatnio na krytyk? ?rodowiska aktorskiego. Podobno brakuje w nim indywidualno?ci i osób wykszta?conych.

Herbu?_Edyta_Kawulski_Maciej

Monika Jarosi?ska, która nie mo?e si? powstydzi? swojego wykszta?cenia aktorskiego, nie mog?a by? oboj?tna na takie s?owa i na swoim blogu stwierdzi?a, ?e Edytka nie wie co mówi. Z wypowiedzi Jarosi?skiej wynika, ?e Herbu? nie ma szacunku do innych, brakuje jej pokory i przypisuje sobie prawo do obra?ania kolegów po fachu.

Herbu?_Edyta_Piróg_Micha?

Jarosi?ska_Monika_Piróg_Micha?

Trudno nam si? zgodzi? z Monik?. Przecie? Edyta Herbu? nie jest aktork?! W serialach gra amatorsko. Jak mo?na o jej ZNAJOMYCH ze ?rodowiska showzbinesu mówi? „koledzy o fachu„?

Jarosi?ska_Monika

Herbu?_Edyta

Herbu? s?dzi, ?e jest dobr? aktork?!!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>