www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Janusz Józefowicz nie mo?e pogodzi? si? ze swoim wiekiem

W lipcu stuknie mu 50-tka, nic dziwnego, ?e zaczyna odczuwa? zbli?aj?c? si? staro??.

Wydawa?oby si?, ?e posiadanie tak m?odej ?ony odejmuje lat, jednak ten przypadek temu zaprzecza.

joz1

joz2 

Znajomi Jó?efowicza twierdz?, ?e jego charakter zaczyna si? zmienia?. Nie ma ju? ochoty na dalekie podró?e i szale?stwa. Woli posiedzie? w domu i zaj?? si? rodzin?. Przej?ciowy kryzys?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>