www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Janson winny kalectwa Kuszy?skiej

Biegli orzekli: Janson jecha? za szybko

To ju? prawie 3 lata od maja 2006, gdy w tragicznym wypadku grupy Varius Manx, najbardziej ucierpia?a wokalistka grupy Monika Kuszy?ska.

Biegli orzekli, ?e nie ma ?adnych w?tpliwo?ci, i? to Robert J. jest winny spowodowania wypadku – mówi Zbigniew Przysi??ny, prokurator rejonowy w Miliczu (woj. dolno?l?skie). – Przyczyn? by?o przekroczenie pr?dko?ci, co spowodowa?o utrat? stabilno?ci pojazdu i w efekcie dosz?o do wypadku – dodaje. Biegli nie maj? w?tpliwo?ci, poniewa? na lotnisku w Krakowie przeprowadzili symulacj?. Takim samym samochodem jak Jansona wchodzili w taki sam k?t zakr?tu z ró?nymi pr?dko?ciami, ?eby stwierdzi?, z jak? pr?dko?ci? prowadzi? muzyk. – Okaza?o si?, ?e pan Robert J. prowadzi? samochód z pr?dko?ci? nie mniejsz? ni? 100 kilometrów na godzin? przy ograniczeniu w tym miejscu do 60 – wyja?nia Przysi??ny.” – podaje SE.

Monika jest sparali?owana. Prawdopodobnie ju? nigdy nie stanie na w?asnych nogach. Robert Janson, dobrowolnie chce podda? si? karze. Grozi mu grzywna w wysoko?ci ponad 10 tysi?cy z?otych i 2 lata pozbawienia wolno?ci w zawieszeniu na 4.

Monika jeszcze pod koniec roku 2005.


Wpisz komentarz

  1. 6 maja 2009 09:07

    zocha:

    o rany, to tragedia, nie wiedzialam, ze Kuszy?ska jest sparalizowana. tragedia! do konca zycia zalezna od innych…

Podobne posty:

/* */?>